KLM חוגגת 100

ואתם יכולים לזכות במתנות!

כל מאה שעות:

הגרלה חדשה – מתנות חדשות – זוכים חדשים!

ההגרלה הבאה ממריאה בעוד:

מלאו פרטים עכשיו
וכנסו להגרלה!

Leave this empty:

שיתוף פעולה מיוחד, עם בית מיוחד, לאנשים מיוחדים

כפר עידוד היו דגם ייחודי של דיור מוגן לבוגרים עם הנמכה קוגניטיבית וקשיי למידה, תפקוד והסתגלות על רקע נזק מוחי. בכפר חיים היום 140 דיירים, כל אחד בדירתו האישית בה הוא בונה את ביתו החם. בכפר מעודדים כל דייר באופן אישי לקדם ולמצות את יכולותיו וכישרונותיו ולחזק תחושה של בטחון, כבוד, עצמאות וחירות. האמונה שהדיירים הם אזרחים שווי זכויות בחברה, מנחה את כל השירותים בכפר במטרה לסייע להם להשתלב בעבודה ובחברה, ולחיות חיים עשירים ומלאים של ישצירה, סיפוק והגשמה עצמית.

במסגרת שיתוף פעולה זה- חברו חברי קהילת כפר עידוד עם החברים ב KLM ובוניליה והכינו מארז גלויות שנה טובה בהשראת הטעמים והיעדים המיוחדים של KLM כדי להעלות את המודעות לשילוב בוגרים עם קשיים קוגנטיביים בקהילה ולתת חשיפה רחבה לאמנות וליצירתיות שלהם.

*בכפוף לתנאי החברה. החברה ראשית לשנות תנאי המבצע וההטבה בכל העת. החברה רשאית להעניק את הזכייה על בסיס דעתה בלבד. אין למשתתף זכות התנגדות לזכייה או אי זכיה. טל"ח.